Forum sporta je koncept realizacije sportskog eventa s namjerom edukacije, networkinga i poboljšanja cjelokupnog sportskog svijeta u BiH, sa velikim potencijalom na prostoru sportskog marketinga.

Ovaj sportsko-edukativni događaj koji će se održati 08.12.2018. godine, nudi prostor za oglašavanje i promociju, mogućnost i priliku da se uspješne domaće i međunarodne kompanije, koje posluju izvan granica Bosne i Hercegovine, na poseban način, slijedeći moderne trendove oglašavanja i promocije približe potencijanim korisnicima njihovih usluga i proizvoda.

Na upit

Zlatni
Sponzor

Na upit

Srebreni
Sponzor

500,00KM

Prijatelj
Foruma

150,00KM

Banner
Konferencijska Sala

100,00KM

LED Screen
Konferencijska Sala