Bigrafija: Amel Kapo

Vidi sve predavače

Amel Kapo rođen 02.06.1986. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja diplomirao 2015. godine. Diploma o stečenoj akakdemskoj tituli i stručnom zvanju Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja. Magistrirao 2016. godine Diploma o stečenoj akakdemskoj tituli i stručnom zvanju Magistar sporta i tjelesnog odgoja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Upisao je doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.

Još kao student prvog ciklusu studija radio je kao spoljni saradnik pri Olimpijskom bazenu Otoka na poslovima realizatora elementarne škole plivanja. Njegov dobar rad prepoznao je Plivački klub Sport Time koji ga u septembru 2013. godine angažuje za rad u elementarnoj školi plivanja te u takmičarski pogon.

Tokom Magistarskog studija 2015. godine osniva prvi i jedini plivački klub za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U kratkom vremenskom periodu uspio je uključiti preko stotinu osoba sa invaliditetom sa različitim vrstama stepenima i oblicima invaliditeta u elementarnu školu plivanja te napraviti odlične rezultate sa takmičarskim pogonom gdje su najbolji para plivači nastupili na mnogim međunarodnim takmičenjima. Osvojili su mnogo medalja. Kao selektor para plivačke reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svoim para plivačima uspjeli su upisati historijski nastup na Mediterasnkim igrama u Tarragoni 2018, Španija te Evropskom prvenstvu u para plivanju Dublin 2018, Irska gdje su ostavrili historijske i zapažene rezultate za našu Bosnu i Hercegovinu.


Selektor para plivačke reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Sekretar i igrač kluba sjedeće odbojke Spid od 2007 godine.

Radno iskustvo:
 • 2007. - sekretar Sportskog društva invalid SPID Sarajevo
 • Septembar 2013 - 2015. - Trener plivača u Plivačkom klubu Sport Time Sarajevo
 • Septembar 2013 – 2015. – spoljni saradnik na poslovima realizatora programskih aktivnosti za Olimpijski bazen Otoka Sarajevo
 • Decembar 2015 – instruktor skijanja
 • Novembar 2015. – osnivač, predsjednik i trener u Plivačkom klubu Spid Sarajevo
Učestvovao je na brojnim seminarima, radionicama, kongrsima i konferencijama:
 • II seminar za plivačke trenere (2-3. novembar 2013. godine) organizator: Plivački savez Kantona Sarajevo i Olimpijski bazen Otoka.
 • Physically disabled swimming camp & seminar (2-9. novembar 2015. godine) organizator: Istanbul Metropolitian Municipality Sports Club
 • UNICEF Child Rights Trening: Intergration Child Rights in Development Cooperation (13-14. decembar 2016. godine) organizator: UNICEF I Europska Unija
 • Halliwick temeljni tečaj (1.2.-7.8. april 2017. godine) organizator: Hrvatski plivački savez osoba sa invaliditetom.
 • 4. Međunarodna konferencija sport, zdravlje, životna sredina (24. novembar 2017. godine) organizator: NIKOLA TESLA UNIVERZITET UNION I FAKULTET ZA SPORT BEOGRAD
 • Pozivni predavač na Giochi del tricolore Reggio Emilia 6 th edition 2018 „Sport come oportunita di cambionato“ (7-13-juli 2018. godine) organizator: Reggio Emilia, Italija
 • Pozivni predavač na seminaru „Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi“ (13. decebar 2018. godine) organizator: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
 • Pozivni predavač na naučnom skupu „Inkluzivne i edukacijske prakse u BiH i regiji“ (21. januar 2019. godine) organizator: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu i Bosnaki kulturni centar Kantona Sarajevo
 • Pozivni predavač na seminaru „(Re) Play for Inclusion „ (20. februar 2019. godine) organizator kom 018 Niš
Priznanja i nagrade:
 • Osvajač devet titula prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, 2011. – do sada 1.mjesto u Premijer lige Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, sezona 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/19
 • 2008. Bronzana medalja na XX Euro kupu u sjedećoj odbojci (Mađarska)
 • 2011. Zlatna medalja na XXII Euro kupu u sjedećoj odbojci (Elblag, Poljska)
 • 2013. Plaketa najuspješnijem sportskom radniku za osobe sa invaliditetom u 2013. godini (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 • 2014. Plaketa za izvanredne zasluge na omasovljavanju i unapređenju fizičke kulture osoba s invaliditetom (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 • 2016. Plaketa najuspješnijem sportskom radniku za osobe sa invaliditetom u 2016. godini (dodjeljuje je: Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo)
 • 2017. Zahvalnica treneru godine (dodjeljuje je: JustOut festival)
 • 2017. Priznanje za SPECIJALNA NAGRADA za ostvareni rezultat (dodjeljuje je: Sportski savez Bosne i Hercegovine)
 • 2018. Javno priznanje PLAKETA KANTONA SARAJEVO kao priznanje za postignute sportske rezultate i izuzetan doprinos unapređenja kvaliteta života djece sa invaliditetom, te njihovoj inkluziji u društvenu zajednicu na području Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine
 • 2018. UNICEF nagrada za ŠAMPIONA INKLUZIJE